Corpo - z pasji do miodów

Produkty Produkty Produkty Produkty Produkty Produkty

Wosk pszczeli

Wosk Pszczeli

Wosk pszczeli jest wykorzystywany  przez pszczoły to budowy plastrów, w których gromadzony jest w ulu miód. Interesujące jest, że przez długi okres czasu uważano, że ten cenny materiał biologiczny jest pobierany przez pszczoły wprost z roślin, a nie wytwarzany przez ich organizmy.

Bez wosku nie mielibyśmy materiału do produkcji wysoko jakościowych świec, a przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny musiałby korzystać z ich mniej wartościowych, aczkolwiek naturalnych zamienników.