Corpo - z pasji do miodów

Podziękowania

7 czerwca 2022

Kochani!

 

Jak zwykle pokazaliście, że macie wielkie serca i zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie!

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzięki Wam nasza zbiórka na rzecz potrzebujących sierot z Ukrainy okazała się sukcesem i wspólnie zebraliśmy 11 742zł!

Zgromadzone środki zostaną przekazane łódzkiej Fundacji Happy Kids, która zakupi produkty pierwszej potrzeby na rzecz potrzebujących ukraińskich sierot.

 

Jeszcze raz – w imieniu obdarowanych – bardzo dziękujemy za wsparcie!

 

Pamiętajcie – dobro wraca!

 

 

 

Dear!

 

As usual, you have shown that you have big hearts and we can always count on your support!

 

We are very pleased to announce that thanks to you our collection for needy orphans from Ukraine turned out to be a success and together we collected PLN 11 742!

The collected funds will be transferred to the Happy Kids Foundation in Łódź, which will buy basic necessities for Ukrainian orphans in need.

 

Once again – on behalf of the recipients – thank you very much for your support!

 

Remember – the good comes back!