CERTYFIKAT

Pochodzenia i jakości miodu

Certyfikat pochodzenia i jakości miodu stanowi własność firmy Corpo sp. z o.o. sp. k. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie przez osoby trzecie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą firmy Corpo sp. z o.o. sp. k. Firma Corpo sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie prawo audytu pasiek, w których miód został zebrany oraz prawo audytu zakładu homogenizującego partie miodu pszczelego objęte tym certyfikatem.

 

The certificate of origin and quality of honey is the property of Corpo sp. z o.o. sp. k. Transferring, using, duplicating, reproducing, making available and disseminating by third parties is permitted only with the written consent of Corpo sp. z o.o. sp. k. Company Corpo sp. z o. o. sp. k. and reserve the right to audit the apiaries where the honey was collected and the right to audit the plant homogenizing batches of bee honey covered by this certificate.