Pszczelarstwo jest naszą pasją

O Nas

Firma ”CORPO Sp. z o.o. Sp.k.” powstała w 1996 roku, aby pomóc pszczelarzom w sprzedaży miodu. Jej siedziba mieści się w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 1. Po kilku latach sukcesów na polskim rynku produktów pszczelich, „CORPO Sp. z o.o. Sp.k.” we współpracy z ponad 200 polskimi  pszczelarzami, którzy dysponowali wówczas ponad 50 tysiącami uli, zaktywizowała swoją działalność poprzez nawiązanie kontaktów  handlowych z firmami europejskiego oraz światowego rynku miodu.

Początkowo CORPO Sp. z o.o. Sp.k.” importowała miód z Bułgarii, znanej ze starych tradycji pszczelarskich i wspaniałych miodów. W efekcie polskie i bułgarskie miody trafiły  via  ”CORPO Sp. z o.o. Sp.k.”, na stoły mieszkańców Zachodniej Europy.

Rozwój miodowej wymiany handlowej, oraz związane z tym problemy o charakterze naukowym spowodował, że właściciele firmy CORPO Sp. z o.o. Sp.k. nawiązali współpracę z renomowanymi ośrodkami nauki pszczelniczej w Polsce oraz Niemczech, w tym z Oddziałem Pszczelnictwa w Puławach, Applica (obecnie Intertek), QSI oraz Instytutem Pszczelarskim w Celle.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej firma CORPO Sp. z o.o. Sp.k. podjęła decyzję o priorytetowym potraktowaniu importu miodu na rynek europejski.  tym samym czasie rozpoczęła  sprzedaż na terenie USA miodów pitnych, syconych przez miodosytnię „Pasieka Maciej Jaros” z Tomaszowa Mazowieckiego. Wysoka jakość miodów pitnych Macieja Jarosa, które nieustannie, od 2004 roku, są zgłaszane do Międzynarodowego Konkursu Miodów Pitnych w USA (ang. The Mazer Cup International – USA), pozwoliła stworzyć unikalną markę (ang. brand) Polskie Miodosytnie (ang. Polish Meaderies). Zgodnie z zamysłem firmy CORPO Sp. z o.o. Sp.k., polegającym na stałej światowej promocji polskich miodów pitnych na tle ponad  1000-letniej tradycji naszego miodosytnictwa.

Od roku 2011 działa też sklep internetowy pod nazwą  ,,7 Miodowych Kontynentów” Sklep ten służąc szerokiej rzeszy klientów,  pozwala firmie na rozwój rynku detalicznego w ramach  konsekwentnie tworzonej sieci własnych sklepów. W tym kontekście warto zauważyć, że CORPO Sp. z o.o. Sp.k. od 2011 r. jest powiązana z firmą CORPO BIO FOOD Sp. z o.o., z których ta ostatnia, zajmuje się pozyskiwaniem miodu organicznego (ekologicznego) zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.  

Corpo Sp. z o.o. Sp.k. jako pierwsza z polskich firm „miodowych” została  przyjęta do FEEDM (ang. European Federation of Honey Packers and Distributors ) na  Ogólnym Zgromadzeniu tej organizacji w Brukseli w dniu 2 Lipca 2010 roku. Tu warto zauważyć, żę FEEDM jest organizacją, która zrzesza przedstawicieli biznesu miodowego z całej Europy. Głównymi celami tej organizacji jest wspieranie europejskiej  produkcji miodu oraz wolnego międzynarodowego handlu tym wysoce jakościowym produktem spożywczym, zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Udział w pracach tej organizacji pozwala przedstawicielom Corpo Sp. z o.o. Sp.k współtworzyć oraz pogłębiać rozwój europejskiego oraz  światowego rynku miodów

Corpo Sp. z o.o. Sp.k. bierze też udział w licznych  akcjach wzmacniających rozwój pszczelarstwa w Polsce, chociażby wspierając jedyne w  Unii Europejskiej Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli, gdzie młodzież uczy się ginącego już w Europie Zachodniej pradawnego zawodu pszczelarza. Ponadto wspiera materialnie różnorodne akcje charytatywne oraz osoby, które na skutek nie przewidzianych okoliczności potrzebują pomocy.

miodek (1)

Obecnie CORPO Sp. z o.o Sp.k. dzięki stałemu wysiłkowi na rzecz rozwoju sprzedaży miodów pitnych oraz produktów pszczelich stała się jedną z najbardziej profesjonalnych firm  tej branży w Polsce. Ten niewątpliwy sukces jest owocem wspólnej  pracy zarówno całego zespołu firmy CORPO Sp. z o.o. Sp.k., jaki naszych dostawców oraz odbiorców z którymi mamy zaszczyt i przyjemność współpracować, ciesząc się ich wzajemnym zaufaniem.